Warsztaty modelarskie to swoistego rodzaju spotkania i zajęcia praktyczne, doskonalące jakąś umiejętność lub prezentujące możliwości wykonania i budowy modeli z papieru, drewna, plastiku oraz metalu. Modelarstwo bazując na podanych przykładowo materiałach, kształci zdolności manualne. Uczy cierpliwości, dokładności a malowanie i modelowanie, wyrabia zmysł estetyki. Planowanie wykonania modelu czy makiety, rozwija wyobraźnię oraz zmysł postrzegania przestrzennego. Jest również zachętą do eksperymentów i obiektywnej oceny efektów własnej pracy. Ponadto daje okazję zapoznania się z podstawowymi zasadami konstrukcji, historii i dokumentacji technicznej, wszelakich pojazdów, statków, samolotów itp. A w przypadku dzieci jest też świetną i kreatywną zabawą, przynoszącą dużą satysfakcję z efektu końcowego.

Rozróżniamy trzy rodzaje warsztatów modelarski

prelekcja (z prezentacją) – organizowana w salach prelekcyjnych dla chętnych słuchaczy z omówieniem w podpunktach podstaw pracy z modelami:

  • zasady BHP
  • przygotowanie warsztatu pracy w tym dobór odpowiednich narzędzi:
  • przygotowanie modeli do pracy;
  • opanowanie podstawowych technik malarskich;
  • posługiwanie się farbami specjalistycznymi;
  • sposoby użycia i zastosowania chemii modelarskiej;
  • przygotowanie finalne modelu.

normal – organizowane samodzielnie lub na imprezach modelarskich, prowadzone przez doświadczonego instruktora lub instruktorów, dostępne dla wszystkich chcących w praktyce, spróbować swoich sił w klejeniu, wycinaniu oraz malowaniu itp.

special – organizowane przy okazji imprez modelarskich, gdzie można bezpośrednio podpatrzeć mistrzów prezentujących swój kunszt modelarski. Dostępne dla wszystkich z reguły w formie biernej obserwacji, widza.

 

Translate »