Spotkanie modelarskie w zależności od rodzaju, mogą być różne. Począwszy od RC, a skończywszy na bardzo powszechnych w środowisku modelarstwa (kolejowego, samochodowego, militarnego, gier bitewnych) spotkaniach przy makiecie. Oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzebna tego typu forma podłoża. Spotkania zapewniają możliwość nawiązania nowych kontaktów, wymiany poglądów i doświadczeń modelarskich oraz zarejestrowania co ciekawszych fragmentów makiety czy modeli. Jest też formą integracji grup i jednostek na poziomie lokalnym, a w przypadku spotkań zagranicznych na wyższym poziomie np. europejskim. Jeśli wydarzenie będzie otwarte dla widzów, mamy dodatkowo czynnik motywacyjno-integracyjny, gdzie przy współudziale rodzin, rozwija się dodatkowo więź wielopokoleniowa.

Translate »