Szanowni modelarze oraz miłośnicy modelarstwa. W ramach programu Modelarska Europa, Europejskie Stowarzyszenie Modelarzy, zaprasza do współpracy z nami na zasadach federacji, dobrowolności uczestnictwa, niezależnie od narodowości, wyznania, poglądów politycznych: osoby, kluby, nieformalne grupy, stowarzyszenia, firmy, miłośników, sympatyków modelarstwa. Celem programu jest:

1. Wspólne budowanie społeczeństwa obywatelskiego na poziomie UE oraz lokalnym poprzez nawiązywanie partnerskich stosunków z organizacjami modelarskimi oraz producentami modeli i akcesoriów.
2. Zmniejszanie różnic kulturowych oraz bariery językowej w/w środowiskach.
3. Organizacja wydarzeń modelarskich np. targi, wystawy, giełdy, mistrzostwa, konkursy, itp.
4. Spotkania o charakterze poznawczym, edukacyjnym np. warsztaty.
5. Promowanie i rozwijanie całego spektrum modelarstwa.
6. Ukierunkowanie firm produkujących modele na realizację, oczekiwań i zapotrzebowania modelarzy na produkty oraz wyposażenie.
7. Wynegocjowanie wśród wiodących firm modelarskich, wprowadzenia do ich witryn internetowych brakujących języków ( tłumaczeń ) państw zrzeszonych w UE.

Przyłącz się do nas

Czekamy na Ciebie.

Masz pomysł

Podziel się z nami wspierając program

Spotkania modelarskie

Zobacz co nowego .

Współpraca

Lista współpracujących przy programie

Warsztaty

Kogo odwiedziliśmy?

Współpraca z firmami

W zakresie potrzeb modelarzy

Translate »