Informacje o stowarzyszeniu

O nas

Europejskie Stowarzyszenie Modelarzy jest europejską, apolityczną organizacją pozarządową non-profit o charakterze stowarzyszenia ( federacji ) zarejestrowanym w KRS. Promującym i rozpowszechniającym wiedzę o modelarstwie. Od roku 2015 zrzeszającego na zasadzie dobrowolności uczestnictwa, niezależnie od narodowości, wyznania, poglądów politycznych: osoby, kluby, nieformalne grupy, stowarzyszenia, firmy, miłośników, sympatyków modelarstwa oraz pragnące czynnie uczestniczyć w działalności statutowej Stowarzyszenia, promując modelarstwo. Siedzibą Stowarzyszenia jest Piotrków Trybunalski. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz o Unii Europejskiej.

Zdjęcie pierwszych członków stowarzyszenia.

Na zdjęciu pierwsi członkowie stowarzyszenia z 2014 roku. Zaczynaliśmy w 9 osób, borykając się z wieloma problemami. Począwszy od spraw finansowych, a kończąc na kłopotach lokalowych. Teraz w 2019, mamy 18 członków stałych. Plus 3 członków z Niemiec i Austrii,  2 członków honorowych, 6 wolontariuszy stałych oraz wielu sympatyków i przyjaciół. Mamy nadzieję że to grono poszerzy się o kolejnych członków z kraju i europy, budując i poszerzając dalej wspólnotę modelarską.

Organizujemy i wspieramy

Europejskie Stowarzyszenie Modelarzy od 2014 roku, wspiera i samo organizuje imprezy oraz wydarzenia modelarskie. Przykładem są ” Międzynarodowe Targi Modelarstwa Kolejowego ” powiązane z pokazem makiet pod wspólnym tytułem ” Trybunałów Modelarstwa Kolejowego “. Kolejnymi wydarzeniami organizowanym przez stowarzyszenie są: Ogólnopolski Jarmark Modelarski, Model EXPO, Specjal event (lokalnie) oraz program partnersko edukacyjny > Modelarska Europa <

Konkursy, wystawy

Nieodłącznym elementem naszych imprez są wystawy tematyczne oraz konkursy

  • tematyczne związane z historią, kulturą, środowiskiem lub plastyką,
  • konkursy plastyczne, fotograficzne i modelarskie

Wręczamy nagrody

Oczywiście na zakończenie konkursu, zawodów czy mistrzostw nie może zabraknąć nagród, sponsorowanych i wręczanych przez sponsorów. Jedną z najbardziej prestiżowych nagród jest ” Złota szyna ” jedyna taka w UE, wręczana przez Prezydenta lub Wiceprezydenta miasta uczestnikom Międzynarodowych Targów Modelarstwa Kolejowego. Nagroda przyznawana w konkursach widzów w dwóch kategoriach ” Najlepsza makieta” oraz ” Najlepsze stoisko producenta „

Uczestniczymy

Chętnie uczestniczymy również, we wszelkiego rodzaju spotkaniach i imprezach modelarskich w kraju oraz zagranicą, korzystając z kierowanych do nas zaproszeń. Występujemy wtedy jako obserwatorzy z ramienia stowarzyszenia, jednocześnie nasi członkowie mogą prezentować swoje prace. Wszystkie powyższe działania, pomagają budować więzi społeczeństwa obywatelskiego na poziomie UE i lokalnym oraz upowszechniać modelarstwo, jako hobby rozwijające, kreatywność i zdolności manualne.

Kreatywna drużyna

Wiceprezes

Wiceprezes

wice@esmmk.eu

Szef targów

Szef targów

szef@trybunaly.eu

Sekretarz

Sekretarz

sekretarz@esmmk.eu

Prezes

Prezes

prezes@esmmk.eu

Skarbnik

Skarbnik

skarbnik@esmmk.eu

Tłumacz j. niemiecki i angielski

Tłumacz j. niemiecki i angielski

translate@esmmk.eu

Translate »