W skrócie o Nas

Europejskie Stowarzyszenie Modelarzy jest europejską, multi modelarską, apolityczną organizacją pozarządową non-profit o charakterze stowarzyszenia zarejestrowanym w KRS. Posługujące się skrótami nazwy w języku ……

Program – Modelarska Europa

1. Wspólne budowanie społeczeństwa obywatelskiego na poziomie UE oraz lokalnym.
2. Spotkania o charakterze poznawczym, edukacyjnym, warsztaty……..

Nasi partnerzy.

        

Korzystamy z pomocy.

Licznik odwiedzin

6 8 2 6 5 7
Translate »