W skrócie o Nas

Europejskie Stowarzyszenie Modelarzy jest europejską, apolityczną organizacją pozarządową non-profit o charakterze stowarzyszenia ( federacji ) zarejestrowanym w KRS. Promującym i rozpowszechniającym wiedzę o modelarstwie. Od roku 2015 zrzeszającego na zasadzie dobrowolności uczestnictwa, niezależnie od narodowości, wyznania, poglądów politycznych:

Program – Modelarska Europa

1. Wspólne budowanie społeczeństwa obywatelskiego na poziomie UE oraz lokalnym poprzez nawiązywanie partnerskich stosunków z organizacjami modelarskimi i producentami.
2. Zmniejszanie różnic kulturowych oraz bariery językowej w/w środowiskach………………

Licznik odwiedzin

043573
Total views : 44071

Translate »